Cookies / Kakor

Denna webbplats använder kakor för att lagra information om användarens webbläsarinställningar för att kunna erbjuda användarna en maximal webbupplevelse. Vissa kakor är temporära, vilket innebär att de raderas efter att webbläsaren har stängts ned. Andra kakor installeras på användarens dator eller mobila enhet och innehåller information som är nödvändiga för driften av denna hemsida. Vissa av de kakor som används kan kräva användarens samtycke för att lagras. Detta samtycke kan när som helst återkallas av användaren.

Utöver kakor samlar denna webbplats även in information om de användare som besöker hemsidan. Det kan bland annat handla om att samla in information i samband med att användaren fyller i ett formulär där användaren lämnar namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Denna information lagras på en säker server så att webbplatsens ägare kan använda information i samband med sin kommunikation med användarna.

Informationen som samlas in på denna webbplats finns endast tillgänglig för behöriga personer och används endast av denna webbplats ägare.

På hemsidan Plattsättare Eskilstuna har alltid rätt till…

  • information om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter
  • tillgång till dina personuppgifter som är registrerade hos oss
  • att få felaktiga uppgifter korrigerade
  • att få dina personliga uppgifter raderade
  • begränsa hur denna webbplats får använda dina personuppgifter

För att begära korrigering av uppgifter, radering av uppgifter, tillgång till dina uppgifter, information om hur vi behandlar dina uppgifter eller begränsa denna webbplats rätt att använda dina uppgifter genom att skicka e-post till info@kplatt.se.

Externa kakor till hemsidan

Google Analytics

Denna webbplats använder kakor från Google Analytics, som ägs av Google Inc. Google Analytics samlar bland annat in information om vilka sidor som användaren besöker på denna webbplats. Informationen som samlas in med kakor från Google Inc kan komma att delas med samarbetspartner till Google Inc.

Google Search Console

Denna webbplats använder kakor från Google Search Console, som ägs av Google Inc. Google Search Console är ett analysverktyg som bland annat används för att samla in information om besökarnas sökord, optimering av webbplatsen och för att förbättra webbplatsens information. Informationen som samlas in med kakor från Google Inc kan komma att delas med samarbetspartner till Google Inc.

Facebook Ads

Denna webbplats använder kakor från Facebook Ads, som ägs av Facebook Inc. Facebook Ads är ett analysverktyg som bland annat samlar in information om användarna i samband med att användaren besöker denna webbplats. Informationen som samlas in med kakor från Facebook Inc kan komma att delas med samarbetspartner till Facebook Inc.

Agenci Marknadsbyrå AB (559329-5172)

Agenci är leverantör av webbplatsen Plattsättare Eskilstuna och ansvarar för de förfrågningar som kommer in från hemsidan i samband med att användaren fyller i formulär. Informationen registreras i en säker databas och är endast tillgänglig för behörig personal och webbplatsens ägare.